ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กิจกรรมปฐมวัย
คณะผู้บริหารและครูผู้สอนระดับปฐมวัย ให้การต้อนรับแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในวงเสวนา ร่วมกับดร.สุจินดา ขจรรุ

เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2555 คณะผู้บริหารและครูผู้สอนระดับปฐมวัย ให้การต้อนรับและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในวงเสวนา ร่วมกับดร.สุจินดา ขจรรุ่งศิลป์ ผู้ทรงคุณวุฒิสพฐ./ ข้าราชการบำนาญคณะศึกษาศาสตร์ มศว. / อาจารย์สาขาศึกษาศาสตร์ สถาบันอาศรมศิลป์ ซึ่งมาติดตาม ดำเนินงานเก็บข้อมูลเชิงลึกและประเมินผลงานวิจัยนวัตกรรมการจัดการศึกษาปฐมวัยตามแนวคิด เรกจิโอ เอมิเลียของสพฐ.

โพสเมื่อ : 04 ก.ย. 2555,16:06   อ่าน 794 ครั้ง