ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กิจกรรมปฐมวัย
นักเรียนปฐมวัยเดินทางไปศึกษาแหล่งเรียนรู้ เจดีย์ 3 ท่านเจ้าคุณ วัดไผ่ล้อม

เมื่อวันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2555 นักเรียนปฐมวัย เดินทางไปศึกษาแหล่งเรียนรู้ เจดีย์ 3 ท่านเจ้าคุณ วัดไผ่ล้อม เพื่อส่งเสริมพัฒนาการจากประสบการณ์ที่หลากหลาย ส่งเสริมการใฝ่เรียนรู้และปลูกจิตสำนึกการรักถิ่น

 

โพสเมื่อ : 14 ก.ย. 2555,15:32   อ่าน 835 ครั้ง