ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กิจกรรมปฐมวัย
นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 ไปทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ณ สนามบินตราดและวัดท่าโสม จังหวัดตราด

เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2555 นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 จำนวน 199 คน เดินทางไปทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ณ สนามบินตราด และวัดท่าโสม อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด เพื่อส่งเสริมนิสัยใฝ่เรียนรู้ ความรู้สึกรักและซาบซึ้งในธรรมชาติ ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนการปฏิบัติตนตามข้อตอลง การตรงต่อเวลา มารยาทในการพูดการฟัง

โพสเมื่อ : 24 ก.ย. 2555,12:17   อ่าน 908 ครั้ง