ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กิจกรรมปฐมวัย
นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 ไปทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ณ สนามบินตราดและวัดท่าโสม จังหวัดตราด

เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2555 นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 จำนวน 196 คน เดินทางไปทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ณ สนามบินตราด และวัดท่าโสม อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด       เพื่อส่งเสริมนิสัยใฝ่เรียนรู้ ความรู้สึกรักและซาบซึ้งในธรรมชาติ ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจน  การปฏิบัติตนตามข้อตอลง การตรงต่อเวลา มารยาทในการพูด การฟัง

โพสเมื่อ : 24 ก.ย. 2555,12:22   อ่าน 1010 ครั้ง