ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กิจกรรมปฐมวัย
นักเรียนอนุบาลปีที่ 1 ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ณ สถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองตราดและสถานีตำรวจภูธรจังหวัดต

เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2555 นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 จำนวน 199 คน เดินทางไปทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ณ สถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองตราด และ สถานีตำรวจภูธรจังหวัดตราด ตามหน่วยการจัดประสบการณ์หน่วยตำรวจและทหาร เพื่อส่งเสริมนิสัยใฝ่เรียนรู้ ตลอดจนการปฏิบัติตนตามข้อตอลง การตรงต่อเวลา มารยาทในการพูดการฟัง

โพสเมื่อ : 24 ก.ย. 2555,12:26   อ่าน 956 ครั้ง