ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กิจกรรมปฐมวัย
กิจกรรมหนูทำได้ตามโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนปฐมวัย

อังคารที่ 25 กันยายน 2555 นักเรียนปฐมวัยจำนวน 395 คน ร่วมกิจกรรมหนูทำได้ตามโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนปฐมวัย เพื่อให้เด็กมีความรู้สึกที่ดีต่อตนองและผู้อื่น มีความเชื่อมั่น กล้าแสดงออก ได้ถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกผ่านการเคลื่อนไหวและจังหวะ

โพสเมื่อ : 03 ต.ค. 2555,11:02   อ่าน 1593 ครั้ง