ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กิจกรรมปฐมวัย
กิจกรรม Happy market กับนักเรียนปฐมวัย

เมื่อวันศุกร์ที่ 7 ธันวาคม 2555  คณะครูปฐมวัย ผู้ปกครองและนักศึกษาฝึกประสบการณ์ฯ ร่วมกันจัดกิจกรรม Happy market ให้กับนักเรียนปฐมวัย เพื่อเตรียมความพร้อมทางคณิตศาสตร์ ส่งเสริมให้รู้จักแก้ปัญหา กล้าตัดสินใจ และเรียนรู้จากประสบการณ์จริงอย่างมีความสุข

โพสเมื่อ : 18 ธ.ค. 2555,08:43   อ่าน 692 ครั้ง