ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กิจกรรมปฐมวัย
ค่ายนักคิดคณิตสนุกๆ

เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2555 นักเรียนปฐมวัยเข้าร่วมกิจกรรมค่ายนักคิดคณิตสนุกๆ โดยจัดเป็นฐานกิจกรรมจำนวน 10 ฐาน ผ่านกิจกรรมการเล่น การปฏิบัติจริง การสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง สามารถเรียนรู้ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างสนุกสนานและมีความสุข เพื่อพัฒนาความพร้อมทางคณิตศาสตร์ ส่งเสริมด้านความคิด การตัดสินใจ การสนใจเหตุผล และการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ

โพสเมื่อ : 27 ธ.ค. 2555,14:10   อ่าน 1211 ครั้ง