ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กิจกรรมปฐมวัย
ค่ายศิลปะ

วันจันทร์ที่ 7 มกราคม 2556  นักเรียนปฐมวัย จำนวน ๑๙๕ คน ร่วมกิจกรรมค่ายศิลปะ โดยจัดเป็นฐานกิจกรรม จำนวน ๑๐ ฐาน เพื่อส่งเสริมให้เด็กมีปฏิสัมพันธ์กับแหล่งเรียนรู้และสื่อที่หลากหลายโดยผ่านการเล่นและสื่อที่เหมาะสม

โพสเมื่อ : 11 ม.ค. 2556,08:57   อ่าน 918 ครั้ง