ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กิจกรรมปฐมวัย
กิจกรรมกีฬาของนักเรียนระดับชั้นปฐมวัย
วันที่ ๑๔ – ๑๘  มกราคม ๒๕๕๖ คณะครูปฐมวัย จัดการแข่งขันเกมให้กับนักเรียนระดับปฐมวัย เช่นเกมเด็กเส้น เกมโยนไข่ลงเป้า เกมโบว์ลิ่งบอล เพื่อส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการตามวัยและความสามารถของแต่ละบุคคล ตลอดจนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
โพสเมื่อ : 05 ก.พ. 2556,12:38   อ่าน 771 ครั้ง