ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กิจกรรมปฐมวัย
กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ระดับปฐมวัย

วันที่ ๑๔  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๖ จัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ระดับปฐมวัย ค่ายวิทยาศาสตร์ระดับปฐมวัยขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้เด็กเรียนรู้จากประสบการณ์ทางธรรมชาติที่อยู่รอบตัวเด็กโดยอาศัยทักษะหลาย ๆ ด้าน เช่น การสังเกต การค้นคว้า  และการทดลอง   และปลูกฝังให้เด็กเกิดจิตวิทยาศาสตร์  เป็นผู้ที่รู้จักคิด รู้จักค้นคว้าและทำความเข้าใจสิ่งต่าง ๆ เพื่อนำมาเป็นความรู้พื้นฐานและนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ  และพัฒนาความพร้อมทั้ง ๔ ด้าน ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้มีนักเรียนระดับปฐมวัยเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน  ๓๙๕  คน  โดยแบ่งกิจกรรมเป็น ๑๐ ฐานกิจกรรม ดังนี้ น้ำตาลดูดสี คลิปลอยน้ำ ลูกข่างหลากสี ตะเกียงลาวา ภาพลวงตา แว่นวิเศษ จรวดลูกโป่ง  ลอย – จม ลิฟท์เทียนและห่วงลอย

โพสเมื่อ : 19 ก.พ. 2556,15:54   อ่าน 2554 ครั้ง