ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กิจกรรมปฐมวัย
กิจกรรมกระชับรัก

วันที่  ๒๒  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๖  ฝ่ายปฐมวัยจัดกิจกรรมกระชับรัก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้พ่อ แม่ ผู้ปกครองเห็นคุณค่าและความสำคัญของลูก ซึ่งพ่อ แม่ ผู้ปกครอง มีบทบาทสำคัญที่สุดที่จะอบรมเลี้ยงดูปลูกฝังให้เด็กเติบโตได้อย่างสมบูรณ์  มีคุณภาพพร้อมที่จะเป็นพลเมืองดีสร้างสรรค์สังคมและประเทศชาติต่อไปได้

โพสเมื่อ : 26 ก.พ. 2556,12:10   อ่าน 795 ครั้ง