ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กิจกรรมปฐมวัย
กิจกรรมหนูทำได้ ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2557 ฝ่ายการศึกษาปฐมวัย จัดกิจกรรมหนูทำได้ ให้กับนักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1  จำนวน 200 คน เพี่อฝึกการกล้าแสดงออก เสริมสร้างความมั่นใจและภาคภูมิใจในตัวเอง 
โพสเมื่อ : 27 ก.พ. 2557,16:37   อ่าน 578 ครั้ง