ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กิจกรรมปฐมวัย
กิจกรรมกระชับรัก ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2557 ฝ่ายการศึกษาปฐมวัย จัดกิจกรรมกระชับรักให้กับนักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1  จำนวน 200 คน เพี่อเสริมสร้างความมั่นใจและภาคภูมิใจในตัวเองแก่เด็กปฐมวัย และสร้างความตระหนักให้กับผู้ปกครองซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการมีส่วนร่วมกับโรงเรียนในการพัฒนาเด็ก
โพสเมื่อ : 27 ก.พ. 2557,16:40   อ่าน 671 ครั้ง