ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กิจกรรมปฐมวัย
กิจกรรมกระชับรัก ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2557 ฝ่ายการศึกษาปฐมวัย จัดกิจกรรมกระชับรักให้กับนักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2  จำนวน 200 คน เพี่อเสริมสร้างความมั่นใจและภาคภูมิใจในตัวเองแก่เด็กปฐมวัย และสร้างความตระหนักให้กับผู้ปกครองซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการมีส่วนร่วมกับโรงเรียนในการพัฒนาเด็ก
โพสเมื่อ : 27 ก.พ. 2557,16:44   อ่าน 604 ครั้ง