ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กิจกรรมปฐมวัย
กิจกรรมรักษ์คลองบางพระ

วันพุธที่ 26 กุมภาพันธ์ 2557 นักเรียนระดับปฐมวัยไปศึกษาแหล่งเรียนรู้ คลองบางพระ ตามหน่วยการจัดประสบการณ์  เป็นการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง และเป็นการปลูกฝังให้เด็กใฝ่เรียนรู้ รักท้องถิ่น สิ่งแวดล้อม

โพสเมื่อ : 28 ก.พ. 2557,15:16   อ่าน 540 ครั้ง