ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กิจกรรมกลุ่มสาระฯภาษาไทย
กิจรรม”แข่งขันอ่านฟังเสียง” ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
ในวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๕๔ โรงเรียนอนุบาลตราดส่งนักเรียนเข้าร่วมโครงการ”ธนชาตริเริ่ม ..เติมเต็มเอกลักษณ์ไทย” ในกิจรรม”แข่งขันอ่านฟังเสียง” ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีและทุนการศึกษาจากธนาคารธนชาต ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ ผลการแข่งขัน เด็กชายวรรณประเสริฐ ไชยมาศ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ได้ผ่านการแข่งขันในรอบแรกและเข้าแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ ในวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๔ ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น ๕ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
โพสเมื่อ : 21 ส.ค. 2555,18:23   อ่าน 723 ครั้ง