ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กิจกรรมกลุ่มสาระฯภาษาไทย
รางวัลประกวดคำขวัญของศาลจังหวัดตราด
ในวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๔ โรงเรียนอนุบาลตราดได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมประกวดคำขวัญ ในหัวข้อ”รณรงค์การไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาท” ของศาลจังหวัดตราดและได้รับรางวัลดังนี้
...................รางวัลชนะเลิศ เด็กหญิงนัยน์ภัค ชำปฏิ ได้รับเงินรางวัล ๒,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร
...................รางวัลชมเชย เด็กชายอัมรินทร์ ปราศราคิน ได้รับเงินรางวัล ๕๐๐ บาทพร้อมเกียรติบัตร
โพสเมื่อ : 21 ส.ค. 2555,18:25   อ่าน 932 ครั้ง