ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กิจกรรมกลุ่มสาระฯภาษาไทย
หนูเก่งภาษาไทย
วันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2555 เด็กหญิงนภัสสร ฮงพานิชตระกูล นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้รับรางวัลชนะเลิศการเขียนเรียงความเรื่อง "พระมหากรุณาธิคุณ แม่ของแผ่นดิน ต่อพสกนิกรชาวตราด" โดยรับเกียรติบัตรและเงินรางวัลจำนวน 5,000 บาท จากรองผู้ว่าราชการจังหวัด ณ ศาลากลาง จังหวัดตราด
โพสเมื่อ : 27 ก.ย. 2555,13:13   อ่าน 1016 ครั้ง