ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กิจกรรมกลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ นำนักเรียนทัศนศึกษาสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ณ ไบเทค บางนา กรุงเทพ
กิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ นางสาวขนิษฐา เกรงรัศมี
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์ นำนักเรียนทัศนศึกษาในสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
ณ ไบเทค บางนา กรุงเทพ ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี ปีการศึกษา 2555
วันที่ 19 สิงหาคม 2555 โดยนักเรียนที่ทัศนศึกษาครั้งนี้ คณะครู จำนวน 14 คน
นักเรียน จำนวน 110 คน ซึ่งเป็นนักเรียนที่เรียนอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3,5-6
โพสเมื่อ : 21 ส.ค. 2555,12:09   อ่าน 1179 ครั้ง