ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กิจกรรมกลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
กิจกรรม ค่าย” Ten Green ยอดนักอนุรักษ์ พิทักษ์พลังงาน ”
ศูนย์เครือข่ายห้องเรียนสีเขียวภาคตะวันออกตอนล่าง (กลุ่ม Ten Green ) ได้จัดกิจกรรม ค่าย” Ten Green ยอดนักอนุรักษ์ พิทักษ์พลังงาน ” ณ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 1 (บ้านด่านเก่า) ต.วังกระแจะ อ.เมือง จ.ตราด ระหว่างวันที่ 25 – 27 มีนาคม 2554

วัตถุประสงค์
• เพื่อให้เยาวชนผู้นำห้องเรียนสีเขียวตะหนักถึงการประหยัดพลังงานและรักษาสิ่งแวดล้อม ลดภาวะโลกร้อน
• จัดกิจกรรมให้เยาวชนผู้นำห้องเรียนสีเขียวได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวคิด และวิธีดำเนินการอนุรักษ์พลังงานและรักษาสิ่งแวดล้อม ลดภาวะโลกร้อน
• สร้างสรรค์ความเข้มแข็งของเครือข่ายห้องเรียนสีเขียวในภาคตะวันออกตอนล่าง กลุ่ม Ten Green

เป้าหมาย
• นักเรียน ผู้นำห้องเรียนสีเขียวโรงเรียนเครือข่าย จำนวน 9 โรงเรียน โรงเรียนละ 10 – 20 คน รวมทั้งหมด 110 คน
• ครูโรงเรียนเครือข่ายทั้ง 10 โรงเรียน ๆ ละ 2-4 คน รวม 40 คน

โพสเมื่อ : 21 ส.ค. 2555,18:31   อ่าน 930 ครั้ง