ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กิจกรรมกลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ของโรงเรียนอนุบาตราด ประจำปี 2555
โรงเรียนอนุบาลตราดมีกำหนดจัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ของโรงเรียนขึ้น เพื่อพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของผู็เรียนและเป็นการดำเนินงานเพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐบาลและหน่วยงานต้นสังกัด จึงได้มีการจัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ของโรงเรียนขึ้นในวันที่ 22-23 สิงหาคม 2555 จึงขอเชิญชวนคณะครู บุคลากรโรงเรียน นักเรียนและผู้ที่สนใจชมกิจกรรมต่างๆภายในงาน  รายละเอียด
โพสเมื่อ : 21 ส.ค. 2555,19:20   อ่าน 930 ครั้ง