ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กิจกรรมกลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show Development)

วันที่ 25-27 กันยายน พ.ศ. 2555 คณะครูโรงเรียนอนุบาลตราด เข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง  “การพัฒนาการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show Development)  ณ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

โพสเมื่อ : 28 ก.ย. 2555,16:08   อ่าน 921 ครั้ง