ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กิจกรรมกลุ่มสาระฯศิลปะ
โรงเรียนอนุบาลตราดเข้าร่วมโครงการวัฒนธรรมสัญจรโรงเรียนชนบทในภาคตะวันออกครั้งที่ 6 ณ วัดท่าโสม จังหว
คณะครูและนักเรียนโรงเรียนอนุบาลตราดเข้าร่วมโครงการวัฒนธรรมสัญจรโรงเรียนชนบท
ในภาคตะวันออกครั้งที่ 6 ประจำปี 2555 กิจกรรมลานวัฒนธรรม วิถีชีวิตตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่ประชาคมอาเซียน เมื่อวันที่ 20 - 24 สิงหาคม 2555 ณ ศูนย์วัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน ตำบลท่าโสม จังหวัดตราด  คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม
โพสเมื่อ : 28 ส.ค. 2555,16:57   อ่าน 1169 ครั้ง