ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กิจกรรมกลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
กิจกรรมชมรม Thai Food Good Health "ขนมเทียนขนมไทยในเทศกาลท้องถิ่น"
ผลงานของครูและนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กิจกรรมชมรม Thai Food Good Health "ขนมเทียนขนมไทย
ในเทศกาลท้องถิ่น" ครูผู้สอนและนักเรียนเรียนและลงมือผฏิบัติกันอย่างสนุกสนานผสมผสานความรู้คู่อาชีพไปอีกด้วย
โพสเมื่อ : 30 ส.ค. 2555,08:22   อ่าน 911 ครั้ง