ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กิจกรรมปฐมวัย
กิจกรรมหนูทำได้ กระชับรัก (อ่าน 205) 25 พ.ย. 60
นักเรียนชั้นอนุบาล 2 ปลูกป่าชายเลน (อ่าน 195) 25 พ.ย. 60
กิจกรรมรักษ์คลองบางพระ (อ่าน 606) 28 ก.พ. 57
กิจกรรมกระชับรัก ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2 (อ่าน 728) 27 ก.พ. 57
กิจกรรมหนูทำได้ ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2 (อ่าน 656) 27 ก.พ. 57
กิจกรรมกระชับรัก ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 (อ่าน 788) 27 ก.พ. 57
กิจกรรมหนูทำได้ ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 (อ่าน 681) 27 ก.พ. 57
กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ ชั้นอนุบาลปีที่ 2 (อ่าน 503) 20 ก.พ. 57
ค่ายศิลปะ (อ่าน 707) 20 ก.พ. 57
กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ ชั้นอนุบาลปีที่ 1 (อ่าน 526) 20 ก.พ. 57
ค่ายนักคิด คณิตสนุกๆ ของนักเรียนปฐมวัย (อ่าน 710) 14 ม.ค. 57
กิจกรรม ดอกบัวเกมส์ ประจำปี ๒๕๕๖ (อ่าน 496) 04 ธ.ค. 56
กิจกรรมกระชับรัก (อ่าน 862) 26 ก.พ. 56
กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ระดับปฐมวัย (อ่าน 2769) 19 ก.พ. 56
กิจกรรมเช้านี้มีธรรมะ (อ่าน 787) 05 ก.พ. 56
วิทยาลัยชุมชนตราด ศึกษาดูงานและ สังเกตการสอนของครูผู้สอนระดับชั้นปฐมวัย (อ่าน 975) 05 ก.พ. 56
กิจกรรมกีฬาของนักเรียนระดับชั้นปฐมวัย (อ่าน 846) 05 ก.พ. 56
ขบวนแฟนซีพาเหรดกีฬาสีของนักเรียนระดับชั้นปฐมวัย (อ่าน 1673) 18 ม.ค. 56
ค่ายศิลปะ (อ่าน 994) 11 ม.ค. 56
กิจกรรมฉลองเทศกาลปีใหม่ให้กับนักเรียนปฐมวัย (อ่าน 726) 11 ม.ค. 56
ค่ายนักคิดคณิตสนุกๆ (อ่าน 1319) 27 ธ.ค. 55
กิจกรรมรักษ์โลก ( อนุบาลปีที่ 2 ) (อ่าน 874) 18 ธ.ค. 55
กิจกรรมรักษ์โลก (อนุบาลปีที่ 1) (อ่าน 828) 18 ธ.ค. 55
กิจกรรม Happy market กับนักเรียนปฐมวัย (อ่าน 760) 18 ธ.ค. 55
Best Practices ระดับปฐมวัย ปีงบประมาณ 2555 (อ่าน 1887) 03 ต.ค. 55
กิจกรรมหนูทำได้ตามโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนปฐมวัย (อ่าน 1723) 03 ต.ค. 55
นักเรียนอนุบาลปีที่ 1 ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ณ สถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองตราดและสถานีตำรวจภูธรจังหวัดต (อ่าน 1028) 24 ก.ย. 55
นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 ไปทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ณ สนามบินตราดและวัดท่าโสม จังหวัดตราด (อ่าน 1104) 24 ก.ย. 55
นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 ไปทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ณ สนามบินตราดและวัดท่าโสม จังหวัดตราด (อ่าน 966) 24 ก.ย. 55
นักเรียนปฐมวัยชมนิทรรศการผลงานศิลปะจากรังไข่และบันทึกผลการเรียนรู้ด้วยการวาดภาพ (อ่าน 966) 20 ก.ย. 55
นักเรียนปฐมวัยเดินทางไปศึกษาแหล่งเรียนรู้ เจดีย์ 3 ท่านเจ้าคุณ วัดไผ่ล้อม (อ่าน 901) 14 ก.ย. 55
กิจกรรมเติมบุญ ในโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนปฐมวัย (อ่าน 1028) 11 ก.ย. 55
ดัชมิลล์จัดกิจกรรมและแจกผลิตภัณฑ์ให้กับนักเรียนปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลตราด (อ่าน 901) 11 ก.ย. 55
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และทัศนศึกษาสถานที่สำคัญกับโรงเรียนอนุบาลสมุทรสงครามและโรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี (อ่าน 797) 10 ก.ย. 55
คณะผู้บริหารและครูผู้สอนระดับปฐมวัย ให้การต้อนรับแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในวงเสวนา ร่วมกับดร.สุจินดา ขจรรุ (อ่าน 858) 04 ก.ย. 55
คณะครูปฐมวัยเข้าร่วมประชุมสัมมนาถอดบทเรียน นวัตกรรมเรกจิโอ เอมิเลีย (อ่าน 913) 04 ก.ย. 55
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ม.รำไพพรรณี จัดโครงการค่ายศิลปะด้วยรังไข่ ให้แก่นักเรียนปฐมวัย (อ่าน 1070) 24 ส.ค. 55
นักเรียนปฐมวัยร่วมชมโครงการประติมากรรมใต้ทะเลไทยเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดตราด (อ่าน 935) 24 ส.ค. 55
นักเรียนปฐมวัยทัศนศึกษาการเย็บหมวกใบจาก ณ หมู่บ้านน้ำเชี่ยว ตำบลน้ำเชี่ยว อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด (อ่าน 1053) 24 ส.ค. 55