ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กิจกรรมกลุ่มสาระฯภาษาไทย
แข่งขันทักษะภาษาไทย โครงการรักษ์ภาษาไทย (อ่าน 53) 13 ก.พ. 62
โครงการ “พัฒนาความสามารถการอ่าน – การเขียนภาษาไทย” (อ่าน 36) 13 ก.พ. 62
กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ (อ่าน 169) 25 ก.ค. 61
กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ (อ่าน 270) 25 พ.ย. 60
นักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศการเขียนเรียงความ (อ่าน 206) 25 พ.ย. 60
หนูเก่งภาษาไทย (อ่าน 1170) 27 ก.ย. 55
กิจกรรมค่ายรักการอ่าน (อ่าน 1154) 21 ส.ค. 55
รางวัลประกวดคำขวัญของศาลจังหวัดตราด (อ่าน 1101) 21 ส.ค. 55
กิจรรม”แข่งขันอ่านฟังเสียง” ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ (อ่าน 853) 21 ส.ค. 55
รางวัลครูสอนดี จังหวัดตราด (อ่าน 979) 21 ส.ค. 55
คุณครูกลุ่มสาระฯภาษาไทย เข้าร่วมโครงการ พัฒนาครู สู่ความเป็นเลิศ (อ่าน 1064) 21 ส.ค. 55
กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี 2555 (อ่าน 1580) 21 ส.ค. 55