ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กิจกรรมกลุ่มสาระฯภาษาไทย
วันภาษาไทยแห่ง ปีการศึกษา ๒๕๖๒
โพสเมื่อ : 28 ก.ค. 62
แข่งขันทักษะภาษาไทย โครงการรักษ์ภาษาไทย
โพสเมื่อ : 13 ก.พ. 62
โครงการ “พัฒนาความสามารถการอ่าน – การเขียนภาษาไทย”
โพสเมื่อ : 13 ก.พ. 62
กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑
โพสเมื่อ : 25 ก.ค. 61
กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐
โพสเมื่อ : 25 พ.ย. 60
นักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศการเขียนเรียงความ
โพสเมื่อ : 25 พ.ย. 60
หนูเก่งภาษาไทย
โพสเมื่อ : 27 ก.ย. 55
กิจกรรมค่ายรักการอ่าน
โพสเมื่อ : 21 ส.ค. 55
รางวัลประกวดคำขวัญของศาลจังหวัดตราด
โพสเมื่อ : 21 ส.ค. 55
กิจรรม”แข่งขันอ่านฟังเสียง” ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
โพสเมื่อ : 21 ส.ค. 55
รางวัลครูสอนดี จังหวัดตราด
โพสเมื่อ : 21 ส.ค. 55
คุณครูกลุ่มสาระฯภาษาไทย เข้าร่วมโครงการ พัฒนาครู สู่ความเป็นเลิศ
โพสเมื่อ : 21 ส.ค. 55
กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี 2555
โพสเมื่อ : 21 ส.ค. 55