ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กิจกรรมกลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
เป็นตัวแทนในการแข่งขันเทคนิคการคิดเลขเร็วแบบอินเดีย (เวทคณิต) ระดับประเทศ (อ่าน 207) 25 พ.ย. 60
กิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ (อ่าน 1579) 21 ส.ค. 55