กิจกรรมกลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
กิจกรรมการแข่งขันศิลปหัตถกรรม (อ่าน 6955) 13 ก.พ. 62
กิจกรรมการอบรมคุณธรรม (อ่าน 6877) 13 ก.พ. 62
กิจกรรมทำบุญตักบาตร (อ่าน 6713) 13 ก.พ. 62
กิจกรรมประกวดมายาทไทย (อ่าน 7173) 25 พ.ย. 60
กิจกรรมฟังธรรม (อ่าน 7097) 25 พ.ย. 60
การประกวด การส่งเสริมประชาธิปไตยในสถานศึกษา ระดับภาค ประจำปีการศึกษา 2556 (อ่าน 7498) 28 ส.ค. 56
งานมหกรรมส่งเสริมศีลธรรมและประกวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านพระพุทธศาสนา (อ่าน 7419) 13 ส.ค. 56
กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม นำนักเรียนร่วมกิจกรรมครอบครัวช้าง (อ่าน 7745) 21 ส.ค. 55
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จัดสอบตอบปัญหาธรรมะ (อ่าน 7858) 21 ส.ค. 55