กิจกรรมกลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
กลุ่มสาระการงานอาชีพสอนนักเรียนทำสายคล้องหน้ากากอนามัย (อ่าน 6354) 30 ธ.ค. 63
การแข่งขันทำน้ำพริกผักสดเครื่องเคียง ชั้นป.4-6 ระดับชาติ (อ่าน 7790) 14 ก.พ. 62
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ชั้น ป.4-6 ระดับชาติ (อ่าน 7687) 14 ก.พ. 62
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ชั้น ป.4-6 (อ่าน 7300) 14 ก.พ. 62
การแข่งขันคอมพิวเตอร์งานศิลปหัตถกรรม ระดับชาติ ครั้งที่ 68 จังหวัดนครปฐม (อ่าน 7237) 14 ก.พ. 62
กิจกรรมงานเกษตรคู่สิ่งแวดล้อม (อ่าน 7793) 11 ก.ย. 55
กิจกรรมชมรม Thai Food Good Health "ขนมเทียนขนมไทยในเทศกาลท้องถิ่น" (อ่าน 7842) 30 ส.ค. 55
ชมรม Clean Food Good Keep "โดนัทจิ๋ว" (อ่าน 8505) 21 ส.ค. 55
ชมรม Clean Food Good Keep "อาหารว่าง หมี่กรอบ" (อ่าน 7594) 21 ส.ค. 55
ชมรม Clean Food Good Keep "การฉาบกล้วย ฉาบหวาน ฉาบเค็ม" (อ่าน 9052) 21 ส.ค. 55