ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
ชื่อผลงาน : รางวัล หนึ่งแสนครูดี จากคุรุสภา ปี2554
ชื่ออาจารย์ : นางเพ็ญจนา เธียรตระการ (ครูพิเศษ)
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 27 ส.ค. 2555,16:26  อ่าน 1226 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น จากคุรุสภา ปี2554
ชื่ออาจารย์ : นายสมบัติ วิสุทธิแพทย์ ชั้นประถมศึกษาปีที่6/5
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 27 ส.ค. 2555,16:25  อ่าน 1401 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ดีเด่น จากคุรุสภา ปี2555
ชื่ออาจารย์ : นางกานดา ครุปิติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 27 ส.ค. 2555,16:25  อ่าน 1166 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัล หนึ่งแสนครูดี จากคุรุสภา ปี2554
ชื่ออาจารย์ : นางกานดา ครุปิติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 27 ส.ค. 2555,16:24  อ่าน 1063 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัล หนึ่งแสนครูดี จากคุรุสภา ปี2554
ชื่ออาจารย์ : นางวัฒนารมย์ ชวลิตชัยชาญ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/3
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 27 ส.ค. 2555,16:23  อ่าน 916 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัล หนึ่งแสนครูดี จากคุรุสภา ปี2554
ชื่ออาจารย์ : นางยวงรัตน์ สามัญ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 27 ส.ค. 2555,16:23  อ่าน 902 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัล หนึ่งแสนครูดี จากคุรุสภา ปี2554
ชื่ออาจารย์ : นางพรทิพย์ รามนัฏ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/6
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 27 ส.ค. 2555,16:22  อ่าน 895 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัล หนึ่งแสนครูดี จากคุรุสภา ปี2554
ชื่ออาจารย์ : นางพรสวรรค์ วิสุทธิแพทย์ (ครูพิเศษ)
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 27 ส.ค. 2555,16:22  อ่าน 1101 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลต้นแบบครูสร้างคน จากหนังสือพิมพ์เส้นทางผู้นำ ปี2555
ชื่ออาจารย์ : นางกาญจนาวรรณ ปูวาภิรมย์ (ครูพิเศษ)
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 27 ส.ค. 2555,16:21  อ่าน 3332 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลครูผู้ทำคุณประโยชน์ด้านการศึกษา สกสค. ระดับประเทศ ปี 2555
ชื่ออาจารย์ : นางกาญจนาวรรณ ปูวาภิรมย์ (ครูพิเศษ)
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 27 ส.ค. 2555,16:20  อ่าน 1551 ครั้ง
รายละเอียด..